Cum îi cinstim pe îngeri? Ce rol au ei? Cine sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil?

Publicat la data de13 noiembrie 2017 » 59 Views» De: George Negrea » Religie
 0 stars
Înregistrare to vote!

Cinstirea sfinților îngeri se face în fiecare săptămână în ziua de luni și în mod deosebit la data de 8 noiembrie, sărbătoare cunoscută sub numele de “Soborul mai-marilor voievozi Mihail și Gavriil și al tuturor puterilor cerești celor fără de trupuri”.
Îngerii, locuitorii lumii nevăzute, sunt duhuri cerești care au menirea de a-L slăvi neîncetat pe Dumnezeu și de a împlini întru toate voia Sa, făcând-o cunoscută și oamenilor și ajutându-i pe aceștia la împlinirea poruncilor divine, în vederea dobândirii mântuirii: “Au nu toți sunt duhuri slujitoare, trimiși spre slujire, pentru cei ce au să moștenească mântuirea?” (Evrei I; 14). Îngerii sunt mijlocitori între Dumnezeu și oameni, dar, în același timp, sunt și împreună-rugători cu noi către Dumnezeu pentru împlinirea cererilor noastre. Din acest motiv, încă din primele secole ale creștinismului, Biserica noastră a învățat că îngerilor li se cuvine un cult de venerare, asemenea Sfinților, întocmindu-se rugăciuni, acatiste, imne speciale în cinstea lor, zugrăvindu-se icoane și ridicându-se biserici care le poartă hramul.
Sfântul Dionisie Areopagitul afirmă că îngerii alcătuiesc nouă cete, fiecare având numele și misiunea sa. Cetele îngerești sunt împărțite în trei grupe: I. Serafimi, Heruvimi și Tronuri; II. Domnii, Puteri și Stăpânii; III. Începătorii, Arhangheli și Îngeri. Arhanghelii sunt în număr de șapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil și Varahiil, fiecare având o anumită misiune de îndeplinit, așa cum ne învață Părintele Ilie Cleopa. Acum vom stărui doar asupra Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.
Mihail („puterea lui Dumnezeu”) este voievodul oștirilor cerești și cel dintâi din ceata Arhanghelilor. El are sabie de foc, primind slujba de a păzi legea lui Dumnezeu și de a birui puterea vrăjmașilor. Când Lucifer a greșit și au început să cadă mulți îngeri, Arhanghelul Mihail a strigat: “Să luăm aminte!” Din acea clipă, a încetat căderea îngerilor, toți preamărindu-L pe Dumnezeu. Mihail a însoțit poporul ales din Egipt spre pământul făgăduinței. El a adus cele zece pedepse peste poporul împietrit al lui faraon. El a stins cuptorul celor trei tineri din Babilon, a păzit pe Daniel în groapa cu lei, a adus foc și pedeapsă peste cetățile cele desfrânate, Sodoma și Gomora, scoțând pe Lot viu din Sodoma, iar la sfârșitul veacului, tot Mihail, împreună cu ceata Arhanghelilor, va suna din trâmbiță, sculând pe cei morți și adunând toate neamurile pământului la judecată, după mărturia Sfântului Apostol Pavel: “Că Însuși Domnul, întru poruncă, la glasul Arhanghelului și întru trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer și cei morți întru Hristos vor învia întâi” (I Tesaloniceni IV; 16). El este protectorul călugărilor, al armatelor creștine, al voievozilor, care purtau cu ei pe câmpul de luptă icoana sa.
Gavriil (“bărbat-Dumnezeu”) este arhanghelul bunelor vestiri, având misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari și dumnezeiești. El nu poartă sabie de foc, ci un crin care iradiază puritatea. Plin de blândețe, a fost ales și trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului Iisus Hristos. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului dumnezeieștilor ei părinți, Ioachim și Ana. De asemenea, el a vestit în templu Sfântului Zaharia, că soția lui, Elisabeta, va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul și tot el a adus vestea cea bună Anei, mama proorocului Samuel. Arhanghelul Gavriil vestește păstorilor că în peștera din Betleem S-a născut Mesia, cântând cel dintâi: “Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ, pace între oameni, bunăvoire” (Luca II; 14). I-a învățat pe păstori să cânte, a descoperit magilor taina întrupării, a liniștit pe Iosif când voia să o lase în ascuns pe Fecioara Maria, poruncindu-i să fugă în Egipt cu Pruncul și apoi să se întoarcă în Nazaret. El ocrotește familiile creștine, pe fecioare, pe călugărițe, păzește pe copii, pe mame, ducând rugăciunile cele fierbinți la Dumnezeu și aducând împlinirea cererilor.
În țara noastră cultul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este foarte răspândit: multe biserici sunt patronate de ei, mulți creștini le poartă numele și le citesc acatistul, închinându-se cu evlavie înaintea icoanei lor. Noi suntem datori să-i cinstim pe toți sfinții îngeri, indiferent de ceata din care fac parte, ducând o viață neîntinată, îngerească, săvârșind faptele cele bune și dând dovadă că suntem creștini autentici.

 

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *